DudiRosenthal בטוויטר

חיפוש סטטוסים של DudiRosenthal

אם אני ביבי ושרה, חודש הוא לא יוצא מהחדר שלו.

יאיר נתניהו: ״אני מעריך נשים. הנה, זאת למשל שקל לא יותר ממאתיים״

אין דבר איטי יותר מחלון חשמלי ברכב שנסגר כשבחוץ יש דבורה.

הבטיחו גשמים עזים. עז אחת לא ראיתי.

לא נשמה, אני לא בתור, אני סתם אוהב לפתוח את הבוקר שלי בדואר.

חבר׳ה, הבחור מאחוריי ציפצף. בואו נפזר את הפקק.

אדם לא יכול גם לקרוא לי ״הם״ וגם להיות ראש הממשלה שלי.

אצל ההורים שלה בכרמיאל. ידעתם שבכרמיאל חגגו את ראש השנה שלהם באותו היום שאנחנו חגגנו את שלנו?

שבוע קצר, אבל וואחד עובי.

תגידו מה שתגידו על איוב קרא, הוא חתיכת אידיוט.

עמוד 1 מתוך 4