דווח על הסטטוס: הדבר היחיד שיותר קשה מלצאת מהמיטה כשאת לא לידי הוא לצאת מהמיטה כשאת כן.