דווח על הסטטוס: כשאתה חושב שאתה מכיר בנאדם... אז חשבת