דווח על הסטטוס: הדברים הכי מדהימים מתרחשים בדיוק כשאף אחד לא רואה