דווח על הסטטוס: לפי החישובים שלי, עד עכשיו, 1/3 מהעולם היה אמור להיות מכוסה בשפיץ של השוקו בשקית