דווח על הסטטוס: אולי ישראלים לא יכולים לעמוד בתור בגלל הטראומה מהשואה