דווח על הסטטוס: לפי הדיאטה החדשה שהתחלתי, אסור לאכול אחרי שבע בערב. השעה עשר. נראה לי אשתה סביח.