דווח על הסטטוס: אתם תגידו לי לאיזו מסקנה אתם רוצים להגיע ואני אגיד לכם איזה טעות לעשות