דווח על הסטטוס: "מעשנים?" זה ה"יש נשק?" של המארחות