דווח על הסטטוס: שומעות? נסגור את זה פעם אחת ולתמיד כשגבר עונה: 'טוב' זה אומר: די, חפרת לי, מסכים וכל מה שתגידי מעכשיו אני בכלל לא שומע.