דווח על הסטטוס: שאיפות לחיים: 1. לאכול הרבה 2. להפסיק לאכול הרבה