דווח על הסטטוס: לא קראתי לך שמנה רק אמרתי כשאת מדברת את בולעת מילים