דווח על הסטטוס: שום ברזים ומגבות לא ישארו בקפריסין אם היא מנצחת אותנו!