למדתי לפתוח בקלפים, תשאלי אותי מה שאת רוצה!
מתי אני אתחתן?
2 תלתן