זורקת רעיון:
למה שלא נשמור על האיחוד והשמחה הזאת בינינו כל השנה?!?

סטטוסים על האירווזיון